Media News Jamat Ahle Sunnat Bijapur & Bagalkot President Appointed

Media News 2 Jamat Ahle Sunnat Bijapur & Bagalkot President Appointed

Media News Jamat Ahle Sunnat Bijapur & Bagalkot President Appointed   Bijapur Aur Bagalkot Dist Me Jamat Ahle Sunnat Karnataka Ki Shakhoun Ka Qayam. Muttafiqar Tourpar Bijapur Dist Se Hazrath Hafiz Sayed Gesudaraz Husaini Chishti Sahab Aur Bagalkot Dist Se Hazrath Qari Samiullah Qadri Sahab Ko Sadarat Ki Zimmedari Sonpi Ga   Read More about …

Media News 2 Jamat Ahle Sunnat Bijapur & Bagalkot President Appointed Read More »