Jamate Ahle Sunnat Karnataka Branch Dharwad

Jamate Ahle Sunnat Karnataka Branch Dharwad

Alhamdulillah Jamte Ahle Sunnat Karnataka Branch Dharwad Ke Qayam Ke Hawale Se Kal Baad Namaze Magrib Bamuqam Mádni Hall MD Colony Hubli Me Ek Nashisht Munaqad Huí Dist Ki Shakh Ka Qayam Amal Me Aaya. Nashisht Me Dist Dharwad Ke Ulma, Mashikh, Aimma Aur Zimmedaranae Ahle Sunnat Ne Shirkat Ki Saadat Hasil Ki.

Leave a Comment