Jamate Ahle Sunnat Karnataka Branch Dharwad Meet Shaikh ul Islam Madni Miya

0

Jamate Ahle Sunnat Karnataka Branch Dharwad Meet Shaikh ul Islam Madni Miya

Madni Miya In HubliMadni Miya In HubliMadni Miya In HubliJamate Ahle Sunnat Karnataka Branch Dist Dharwad Ka Wafad Wa Ulmae Ahle Sunnat Shahar Hubli Huzoor Shaykhul Islam Hazrath Allama Sayed Muhammad Madni Miyan Asharafi Al Gilani Sahab Qibla Ki Shahar Hubli Aamad Par Huzoor Ki Khidmat Me Hazir Hua Aur Jamate Ahle Sunnat Karnataka Ki Janibse Huzoor Shaykhul Islam Ki Bargah Me Phuloun Ka Guldasta Pesh Kiya Aur Hazrath Moulana Sayed Shamshoddin Qazi Sahab (Vice President JASK) Ne Jamate Ahle Sunnat Karnataka Ka Mukhtasar Taroof Bhi Pesh Kiya Aur Jamate Ahle Sunnat Ke Mazeed Istahkam Ke Liye Hazrath Ki Bargah Me Khususi Duwaoun Ki Guzarish Ki Gai Aur Hazrath Hazir Ulma Wa Aima Ko Apne Nasihana Kalimat Se Sarfaraz Farmaya..

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy